Naturoplex ili antibiotik - Kliničke studije | Naturoplex
6
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-6,edgt-cpt-2.0.1,mikado-core-2.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,homa child-child-ver-1.6.1.1530622332,homa-ver-3.1, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,no_animation_on_touch,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
 

Kliničke studije

Kliničke studije

Multicentrična studija u kojoj je upoređivana efikasnost Naturoplex tableta sa antibioticima Norfloxacin i Ampicilin.

Multicentrična studija u kojoj je upoređivana efikasnost Naturoplex® tableta sa antibioticima Norfloxacin i Ampicilin.

 

Multicentrična studija obuhvatila je 2581 pacijenta, oba pola sa različitim infekcijama urinarnog trakta, kao što su: akutna upala bubrega, hronična upala sa pogoršanjem, zapaljenje mokraćne bešike, upala prostate,upala mokraćnih puteva. Pacijenti su bili podeljeni u dve grupe. Jedna grupa od 1798 pacijenta je dobijala Naturoplex®, a kontrolna grupa od 783 pacijenta (pozitivna kontrola) je dobijala Norfloxacin ili Ampicilin, dva često primenjivana antibiotika za lečenje urinarnih infekcija. Preparati su primenjivani tokom 15 dana u preporučenim dozama. Nakon završene terapije pacijenti su praćeni još šest meseci da bi se video procenat pojave recidiva, tj. ponovne pojave bolesti.

 

Gledano u celini dobar terapijski odgovor je postignut kod 95.05% pacijenata lečenih preparatom Naturoplex® i kod 84.04% pacijenata koji su dobijali antibiotike. Pojava recidiva praćena je tokom narednih 6 meseci kod 213 pacijenata lečenih preparatom Naturoplex® i kod 87 pacijenata lečenih antibiotikom. U ovom periodu u prvoj grupi recidiv infekcije se javio kod 4.23% pacijenata, a u kontrolnoj grupi kod 43.59%. U komentaru ove kliničke studije autori preporučuju da se kod akutnih urinarnih infekcija terapija preparatom Naturoplex® produži za pet dana, a kod hroničnih urinarnih infekcija  još deset narednih dana da bi se u potpunosti eliminisali uzročnici infekcije i sprečili recidivi, odnosno ponovna pojava bolesti. U ovoj kliničkoj studiji, kao i u ostalim u kojima je ispitivan Naturoplex® nisu zabeleženi neželjeni efekti.

 

ITU2581dobar terapijski učinak
I grupa Th Naturoplex179895.05%
II grupa Th Norfloxacin78384.04%

 

ITU2581recidiv (ponovna pojava bolesti)
I grupa Th Naturoplex17984.23%
II grupa Th Norfloxacin78343.59%

Klinička studija u kojoj je upoređivana efikasnost preparata Naturoplex i Sulfometaksazola.

Klinička studija u kojoj je upoređivana efikasnost preparata Naturoplex® i Sulfometaksazola.

Studija je obuhvatila 90 pacijenata starije životne dobi kod kojih se razvila infekcija mokraćnih puteva. Svi pacijenti su imali prethodno šlog. Kao posledica šloga kod ovih pacijenata se često razvijaju urinarne infekcije. Pacijenti su nasumično podeljeni u dve grupe. U jednoj se nalazilo 60 pacijenata (25 muškaraca i 36 žena) koji su dobijaliNaturoplex®, a u drugoj je bilo 30 pacijenata (12 muškaraca i 18 žena)  koji su dobijali Sulfametaksazol, antibiotik koji se često koristi u lečenju urinarnih infekcija. Prosečna starost je 66 godina (od 60 do 85 godina).

Klinička studija u kojoj je sproveden tretman akutnih i hroničnih infekcija urinarnih puteva i akutnog pijelonefritisa.

Klinička studija u kojoj je sproveden tretman akutnih i hroničnih infekcija urinarnih puteva i akutnog pijelonefritisa.

U studiji je učestvovalo 25 pacijenata (7 muškaraca i 18 žena), starosti od 23 do 70 godina. Od toga je 15 pacijenata sa akutnom upalom, 5 imaju hroničnu infekciju mokraćnih puteva  sa pogoršanjem, 3 su akutna pijelonefritisa (upala bubrega), 1 je hroničan pijelonefritis i 1 je uvećanje i upala prostate. Rezultati efikasnosti su svrstani u tri grupe: očigledan efekat, manja efikasnost i bez efekta.

Naturoplex studija

Klinička studija u kojoj je sprovedeno lečenje akutnih i hroničnih infekcija donjih i gornjih mokraćnih puteva.

Klinička studija u kojoj je sprovedeno lečenje akutnih i hroničnih infekcija donjih i gornjih mokraćnih puteva.

 

Studija je sprovedena u jednom kliničkom centru u Kini. U studiji je učestvovalo 30 pacijenta (27 žena i 3 muškarca) izmedju 35 i 71 godina starosti. Od tih 30 pacijenata 24 je imalo infekciju gornjih mokraćnih puteva, a 3 su bila akutna zapaljenja bubrega (akutni pijelonefritis) i 3 hronična zapaljenja sa pogoršanjem (hronični pijelonefritis sa akutizacijom).

 

Rezultati su podeljeni prema kriterijumima na : izlečenje (simptomi i znaci bolesti nestaju; rutinska kontrola urina vršena dva puta dnevno je uredna, a urinokultura je negativna), jasni efekti poboljšanja (simptomi i znaci bolest nestaju, rutinska kontrola urina je uredna ili bliža normalnom nalazu, urinokultura je negativna), izlečenje u toku-slabiji efekti ( simptomi i znaci bolesti su umanjeni i olakšani, rutinski pregled urina pokazuje jasno bolje rezultate, urinokultura je ponekad pozitivna), bez efekta (nema efekta, urinokultura je pozitivna)

 

Ukupan brojIzlečenjeJasni efekti poboljšanjaIzlečenje u tokuBez efekata
Infekcije donjih mokraćnih puteva24/80%12/40%8/27%2/65%2/65%
Akutni pijelonefritis3/10%2/6.5%1/3%//
Hronični pijelonefritisi3/10%2/6.5%1/3%//
UKUPNO30/100%16/53%10/33%2/6.5%2/6.5%

Klinička studija u kojoj je preparat Naturoplex korišćen za lečenje akutnog napada hroničnog pijelonefritisa.

Klinička studija u kojoj je preparat Naturoplex® korišćen za lečenje akutnog napada hroničnog pijelonefritisa.

 

U studiji je učestvovalo 64 pacijenta sa dijagnozom akutnog napada hroničnog pijelonefritisa. Oni su nasumično bili podeljeni u dve grupe. Jedna grupa (33 pacijenta) je dobijala preparat Naturoplex®, a druga grupa (31 pacijent) je dobijala Ciprofloxacin ili Cefaleksin, odnosno Erythromiycin. U prvoj grupi učestvovalo je 2 muškarca i 31 žena, starosti od 20-68 godina, sa prosečnom učestalošću napada bolesti 2-4 puta godišnje. U drugoj grupi je bilo 30 žena i 1 muškarac, starosti od 21-66 godina, sa prosečnom učestalošću napada bolesti 2-3 puta godišnje.

 

Ultrazvučnim pregledom i radiografijom ustanovljeno je da u grupi koja je dobijala Naturoplex® ima 4 slučaja duge uretre, 3 slučaja kamena u bubregu i 2 slučaja ciste u bubregu, dok u kontrolnoj grupi broj ovakvih stanja je 3,2,1. Bubrežna funkcija je uredna u obe grupe bez komplikacija oboljenja. Preparat Naturoplex® i antibiotici su primenjivani dve nedelje u preporučenim dozama.

Klinička studija u kojoj je Naturoplex korišćen za lečenje akutne upale mokraćne bešike gde je upoređivana efikasnost Naturoplex-a sa antibiotikom Norfloxacin.

Klinička studija u kojoj je preparat Naturoplex® korišćen za lečenje akutne upale mokraćne bešike kod 45 pacijenata i u kojoj je upoređivana efikasnost preparata Naturoplex® sa antibiotikom Norfloxacin.

 

Studija je sprovedena u Shandong Provincial bolnici u Kini. Učestvovalo je 75 pacijenata (43 žene i 32 muškarca)  sa akutnom upalom, koji su bili podeljeni u dve grupe. U prvoj grupi je bilo 45 pacijenata starije životne dobi koji su dobijali preparat Naturoplex®, a u drugoj je bilo 30 pacijenata koji su dobijali Norfloxacin. Što se tiče neželjenih efekata u grupi koja je dobijala Naturoplex® zabeleženo je kod tri pacijenta osećaj nelagodnosti u stomaku, ali nije bilo razloga da se prekine uzimanje. U grupi koja je dobijala antibiotik Norfloxacin kod dva pacijenta se javila mučnina i povraćanje. Izveden je zaklučak da su reakcije na preparate bile blaže u grupi koja je dobijala Naturoplex®.

15

godina na tržištu

2

oblika

100

% u skladu sa prirodom