Kada se javljaju urinarne infekcije kod muškaraca?

Urinarne infekcije se kod muškaraca javljaju ipak nešto ređe nego kod ženskih osoba. Infekcija urinarnog trakta je infekcija izazvana bakterijama u bilo kom delu urinarnog sistema. Većina infekcija urinarnog trakta se razvija na bešici i mokraćnoj cevi.     Urinarna infekcija predstavlja jednu od najčešćih infekcija kod žena, dok se kod muškaraca znatno ređe javlja.

Kada se javljaju urinarne infekcije kod muškaraca? Read More »