Urinarne infekcije koje se ponavljaju

Šta raditi kada se urinarna infekcija često ponavlja ?

U razgovoru sa prof. dr Zoranom Džamićem, specijalistom urologije, redovnim profesorom Medicinskog fakulteta u Beogradu i Direktorom Klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije rasvetljavamo planetarni problem – ponavljane urinarne infekcije, otkrivamo koje su posledice po zdravlje neadekvatno lečenih urinarnih infekcija i opcije za njihov tretman i lečenje. U urološkim ambulantama najčešća patologija je vezana za

Šta raditi kada se urinarna infekcija često ponavlja ? Read More »