Saveti urologa : Kako prevazići urinarne infekcije?

Infekcije urotrakta pogađaju široku populaciju ljudi, a koji je pravilan pristup prevenciji i lečenju objašnjava urolog Klinike za urologiju Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije, Ass. dr Uroš Bumbaširević.

Ko je u riziku od urinarnih infekcija?

Istraživanja pokazuju da gotovo 50% žena doživi najmanje jednu epizodu urinarne infekcije tokom života, a oko 30% njih pre 24 godine života. Zbog anatomskih razloga, žene su sklonije urinarnim infekcijama (blizina spoljašnjeg otvora mokraćne cevi anusu), dok faktore rizika za nastanak urinarnih infekcija kod žena predstavljaju i seksualni odnosi, upotreba spermicida, promena seksualnog partnera, ali i istorija urinarnih infekcija u detinjstvu i sklonost majke ka urinarnim infekcijama, što ukazuje na nasledni mehanizam.

Kada je neophodan pregled lekara?

Pojava simptoma infekcije donjeg urinarnog trakta je signal da se poveća unos tečnosti (preko 1.5 L dnevno) i pacijentkinja može uzeti lek protiv bolova, kao i neki biljni preparat. Trenutak kada pacijent obavezno treba da se javi lekaru je trajanje simptoma duže od dva dana, pogoršavanje simptoma, pojava bolova u slabinama, krvi u urinu ili povišene telesne temperature. Ponavljane nekomplikovane urinarne infekcije ili pojava komplikovanih urinarnih infekcija su razlog da se pacijent uputi urologu, jer zahtevaju različite metode dijagnostikovanja i lečenja.

Kako se potvrđuju urinarne infekcije?

Minimum ispitivanja koja bi trebalo sprovesti kod pacijenta sa sumnjom na urinarnu infekciju je razgovor sa pacijentom i analiza urina. U sedimentu urina se može očekivati povišen broj leukocita i bakterija u mokraći. U tim situacijama pre započinjanja antibiotske terapije savetuje se i urinokultura, kada će biti identifikovana bakterija izazivač infekcije, a izbor adekvatne antibiotske terapije olakšan, jer ćemo znati na koje antibiotike je bakterija osetljiva.

Lečenje urinarnih infekcija

Lečenje urinarnih infekcija počiva na antibiotskoj terapiji.  Nekomplikovani cistitisi se uglavnom leče primenom antibiotika tokom kraćeg vremenskog perioda. Kod pacijenata sa komplikovanim, ili ponavljanim urinarnim infekcijama značajno je imati nalaz urinokulture i antibiograma, da bi se izbor antibiotske terapije mogao modifikovati na osnovu osetljivosti bakterija na određene antibiotike.

Zbog čega je potrebno pažljivo birati antibiotike?

Otkriće i primena antimikrobnih lekova su nedvosmisleno imali povoljan uticaj na lečenje infekcija kod ljudi. Ali, preterana, nepotrebna i neadekvatna upotreba su dovele do pojave otpornosti, pre svega bakterija, na ove grupe lekova.

Danas antibiotska rezistencija predstavlja ozbiljan javno-zdravstveni problem. U cilju izbegavanja ovog problema potrebno je da se antimikrobni lekovi upotrebljavaju racionalno; to se postiže edukacijom medicinskih profesionalaca, praćenjem lokalnih, nacionalnih i internacionalnih vodiča dobre kliničke prakse, konsultacijama sa lekarima specijalistima infektivnih bolesti, kliničkih mikrobiologa i farmakologa, zatim praćenjem efekata lečenja i lokalnih profila rezistencije određenih mikroorganizama na antimikrobne lekove. Izostanak efikasnosti antibiotika u lečenju urinarnih infekcija dovelo je do povećanja značaja alternativnih metoda lečenja i prevencije njihovog nastanka.

Biljni proizvodi u tretmanu urinarnih infekcija

Poslednjih godina biljni preparati zauzimaju važno mesto u tretmanu nekomplikovanih urinarnih infekcija. Ostvaruju pozitivne efekte na urinarne infekcije, pritom nemaju neželjena dejstva i klinički su ispitani u mnogim studijama. U cilju racionalizacije primene antibiotika i sprečavanja daljeg porasta rezistancije bakterija na antibiotike postoji povećanje interesa naučne zajednice za ispitivanjem alternativnih načina prevencije i tretmana urinarnih infekcija.

Dosadašnja instraživanja su ukazala da upotreba biljnih preparata kao što je Naturoplex® može pomoći da se tegobe poput bola, peckanja i učestalog mokrenja ublaže već na početku primene. Takođe u kombinaciji sa antibioticima njegovi aktivni sastojci mogu ubrzati eliminaciju Ešerihije i pomoći da se tegobe ne ponavljaju.

Mere prevencije kod ponavljanih urinarnih infekcija

Mere prevencije ponavljanih urinarnih infekcija pored pravilnog održavanja lične higijene jesu i povećan unos tečnosti (preko 1.5 L dnevno), izbegavanje odlaganja mokrenja, mokrenje nakon seksualnog odnosa, brisanje od otvora uretre prema anusu, nošenje pamučnog veša i izbegavanje upotrebe irigatora. Kod žena nakon menopauze se može savetovati lokalna upotreba krema sa estrogenom, primena probiotskih kultura na bazi Lactobacillus-a  i konzumiranje proizvoda od brusnice.

U slučaju neefikasnosti prethodnih mera prevencije može se primetiti i dugoročna antibiotska terapija u manjim dozama ili jednokratna upotreba antibiotika nakon svakog seksualnog odnosa ukoliko je on okidač za urinarnu infekciju.

 

Korpa
Scroll to Top